Kuch adolatdadur
Amir Temur tavalludining 679 yilligi
Sohibqiron ijodkor nigohida
Tarixga chizgilar - Amir Temur saltanati
Amir Temurning markazlashgan davlat tizimidagi faoliyati
Amir Temur
Amir Temur davlati
Amir Temurning siyosiy hayotga kirib kelishi