Sohibqiron Amir Temur 680 yoshda
Biz kim, Mulki Turon Amiri Turkistonmiz. Biz kim, millatlarning eng qadimi va eng ulug'i Turkning bosh bo'ginimiz.

Amir Temur