Sohibqiron Amir Temur 680 yoshda
Baxtiyor jangchi, jahongir, uzoq Sharqda qonunshunos bo‘lish bilan birga o‘zida, Osiyoda kam uchraydigan taktik va strategik bilimlarni ifodaladi.

F.Shlosser, nemis olimi