Sohibqiron Amir Temur 680 yoshda
Amir Temur ― xalqimiz dahosining timsoli, ma'naviy qudratimiz ramzidir.

I.A.Karimov